sürtülmək

sürtülmək
1. «Sürtmək»dən məch. Aynabəndin döşəməsi ayaqlar altında o qədər sürtülmüşdü ki, taxtaların talaşası çıxmışdı. M. C.. Musa kişi daha tərəddüd etmədən əlini cibinə salıb, üzü sürtülmüş (f. sif.), dördqat dəftərçəsini çıxartdı. B. Bayramov.
2. Çəkilmək, yaxılmaq. Dezinfeksiya üçün yaraya yod sürtülür. – Get-gedə Müqüm bəy Cavanşirin zabitəsi birə yüz artır, o, sürtülüb yağlanan bir qılınc kimi bərq verirdi. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • sürtülmə — «Sürtülmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zilaflaşmax — (Oğuz) sürtülmək, sürtülüb hamarlanmaq. – Bu aşıx çox oynanıf zilaflaşıf …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • səndəlus — ə. bəzi iynəyarpaqlı ağacların şirəsindən alınıb, kamança kirişinə sürtülmək və s. üçün işlədilən sarı rəngli maddə; kitrə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • səndərus — ə. bəzi iynəyarpaqlı ağacların şirəsindən alınıb, kamança kirişinə sürtülmək və s. üçün işlədilən sarı rəngli maddə; kitrə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ağardılmaq — məch. 1. Ağ rəngə boyadılmaq, ağ rəng çəkilmək, sürtülmək. Bayram üçün evlərin divarları ağardıldı. 2. Üzü köçürülmək, təmiz yazılmaq. Protokolların üzü ağardılmışdır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aşınmaq — f. 1. Kimyəvi üsulla, yaxud sürtülüb oyulmaq nəticəsində çuxurlanmaq, naxış açılmaq. 2. Çox sürtülməkdən oyulub çuxurlanmaq, yaxud külək və s. təsiri ilə üstündən çıxıntılar və s. silinib getmək, yox olmaq. . . . aşırı 1) Bir sıra sözlərlə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • barmaqlıq — is. 1. Ağacdan, dəmirdən və ya məftildən qayırılmış tor, hörgü. Pəncərə barmaqlığı. Balkon barmaqlığı. Bağça barmaqlığı. – <Fərhad> cəld ayağa durub, dəmir barmaqlığa yanaşdı. M. Hüs.. Dayadıq alnımızı dəmir barmaqlıqlara; Günəş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cilalanmaq — f. 1. Hamarlanmaq, taraşlanmaq (sürtülməkdən). // Məc. mənada. Günəş çıxdı, ziyalandı yer üzü; Cilalandı, səfalandı yer üzü. A. S.. 2. Yaxşılaşmaq, təkmilləşmək, gözəlləşmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dağılmaq — f. 1. Sökülmək, uçulmaq, altüst olmaq, xaraba halına gəlmək. Daşqın zamanı bəndlər dağıldı. Zəlzələdən çoxlu ev dağılmışdır. Körpü seldən dağıldı. // Bərbad hala gəlmək, pozulmaq. Təsərrüfat dağıldı. 2. Çox işlənməkdən, geyilməkdən, sürtülməkdən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • döyənək — 1. is. Çox sürtülməkdən, toxunmaqdan, bir şeyə dəyməkdən, yaxud döyülməkdən dəridə əmələ gələn sərtlik, qalınlıq; qabar. Əlləri döyənəkdir. İri ayaqqabı ayaqlarda qabar və döyənək əmələ gəlməsinə səbəb olur. – İllərlə isti küləklərin, qara… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”